Upravna skupnost Völkermarkt

Fotolia / Boggy

 

Upravne skupnosti so združenja občin, ki se ustanovijo zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega opravljanja podobnih poslov na svojem področju delovanja in na področju delovanja, ki je nanje preneseno. Upravne skupnosti nimajo lastne pravne osebnosti, zato delujejo v imenu občine, katere poslovanje vodijo.

 

Upravna skupnost Völkermarkt obsega 13 občin okraja. Njegova glavna pristojnost je podpora občinskim gradbenim in/ali finančnim oddelkom.